Tartalom

 

- Termékek

- Alkalmazási területek

- A grafit

- A grafit tulajdonságai

- Jellemzők

- Az expanziós (térfogatnövelő, táguló) grafit

- Az expanziós grafit alkalmazási területei

- Az expanziós grafit előnyei

- Az expanziós grafit, mint gyulladásgátló/tűzálló anyag

- Technikai adatok a Graphit Kropfmühl AG legáltalánosabb típusairól

- Anyagválaszték

 


 

Termékek

O Makro- és mikrokristály szerkezetű természetes grafitok 

O Különböző kategóriájú nagytisztaságú grafitok

O Grafitos diszperziók

O Szintetikus grafitok

O Táguló grafitok

O Grafitból készített alkatrészek

 

 


 

Alkalmazási területek


O Építőipar

O Hővezetés és szigetelés

O Elektromos feltöltődés ellen

O Tűzvédelem

O Porkohászat

O Kenőanyagok, szénkefék

O Hőálló alkalmazások, öntő tégelyek

O Energetikai gyártmányok: üzemanyag cellák, Li-ion és polimer akkumulátorok, alkáli akkumulátorok

O Ceruzabelek, polimer alkalmazások és diszperziók

O Meleg alakítások (kovácsolás)


 

 

FŐBB FELHASZNÁLÓK MAGYARORSZÁGON: Kovácsoló üzemek, katalizátor gyártó, tűzvédő festék gyártók, szén profil gyártók, gumigyárak.

 

A grafit


Szén nagy mennyiségben fordul elő a napban és a legtöbb bolygó atmoszférájában. Földünkön, bár előfordulása kevesebb mint 0,1%, mégis a szerves vegyületeknek sőt magának az életnek is az alapja. Ez abból a tulajdonságából adódik, hogy mind saját magával mind más elemekkel mint például az oxigén, hidrogén vagy a nitrogén szívesen alkot vegyületeket. A szénkristályoknak négy allotropikus előfordulását ismerjük:


 

A grafit tulajdonságai

 


O         Kitűnő vezetőképesség

A grafit kitűnő hő- és elektromos vezetőképessége a szabad elektronoknak köszönhető. Ez  a tulajdonsága nagy mértékben függ a kristályok méretétől és elhelyezkedésétől.


O         Kimagasló kenési tulajdonság

A grafit kiváló kenési tulajdonsága az egymáson könnyen elmozduló kristályrács rétegeiből adódik. Előnyös tulajdonságait magas hőmérsékleti és nyomás alatti körülmények között is megőrzi.


O         Oxidáció és ismétlődő hő-sokk elleni védelem

Kristályszerkezeti jellemzői miatt a grafit kitűnően áll ellen az oxidációnak és a legtöbb vegyi anyagnak, ami miatt előszeretettel használják a tűzálló anyagokhoz.


O         Befogadó vegyületek alkotórésze

A grafit szerkezeti rétegei közötti kötésszilárdság miatt a grafit alkalmas bizonyos molekulák tárolására a rácsszerkezetében. Ez a tárolási képessége az, ami alkalmassá teszi kenőanyagként vagy az újratölthető elemek gyártásánál.


Jellemzők

 

A grafit milyenségét hat jellemző tulajdonság alapján osztályozhatjuk: tisztaság, kristályszerkezet, szemcseméret, szemcseforma, felület és porozitás.

A fenti tulajdonságok tudatos kombinációjával lehet a felhasználási célnak legmegfelelőbb anyagot létrehozni.

 

 

 

 

 

Az expanziós (térfogatnövelő, táguló) grafit


 

 Mivel a grafit réteges szerkezetű, ezért atomokat és apró molekulákat is be lehet vezetni a karbon rétegek közé. (Interkaláció)

A folyamat során egy úgynevezett expanziós grafit só vagy GIC (Graphite Intercalation Compound) interkalációs grafit vegyület keletkezik. Ez a kiemelkedően nagy, kiterjedt térfogatú grafit típus, magas arányban tartalmaz interkalációs rétegeket.

Általában kén vagy nitrogén vegyületeket használnak interkalációs közvetítőanyagnak. A hő hatására a rétegek külön válnak mint egy harmonika , és így a grafit lemezek térfogata megnő, kitágul, vagyis expandálódik.Az anyag fajtájától függően a térfogat növekedés már 180Co-on is elkezdődhet, mely folyamat hirtelen és gyorsan történik meg . Ha a térfogat növekedés szabadon történik, abban az esetben a végső térfogat több százszorosa lehet az eredeti kiterjedésnek.

Az expanziós grafit tulajdonságait, mint pl.: a térfogat növekedés elindításához szükséges kezdő hőmérsékletet és az expanzió mértékét, elsődlegesen az interkalációs minőség (azaz, az interkalációs rétegek mennyisége) és az interkalációs közvetítőanyag határozza meg.

 

Az expanziós grafit alkalmazási területei


- Szigetelőhabok, pl.: Poliuretán (PU) - keményhab lemez   

- Lágyhabok, pl.: matracok bútorokhoz

- Szőnyegek, textíliák

- Bevonatok, burkolatok, műanyag fóliák

- Gumiból készülő különböző termékek, pl.: szállítószalagok

- Csőzáró rendszerek

 

 

 

 

Az expanziós grafit előnyei


- Kiváló gyulladásgátló hatás, alacsony nyersanyag felhasználás mellett

- Halogénmentes

- Nehézfémmentes

- Nem szennyező

- Széles körben alkalmazható

- Csökkenti a füstképződést

- Alacsony ár

 

 

 


 

 

Az expanziós grafit, mint gyulladásgátló/ tűzálló anyag

 

 

Az expanziós grafit egyik elsődleges tulajdonsága, hogy tűzálló, ezért elsősorban gyulladásgátló anyagként használják. A tűz és a hő következtében a grafit expandálódik, és egy megvastagodott réteget hoz létre az anyagok felületén.

Ez visszatartja és megakadályozza a tűz terjedését, és egyben minimalizálja az égés egyik legveszélyesebb következményét, a füstöt és a mérgesgázok keletkezését.

 


 

 

Technikai adatok a Graphit Kropfmühl AG legáltalánosabb típusairól

 

 

 

Anyagválaszték


A sokéves tapasztalattal és kiterjedt szaktudással rendelkező Graphit Kropfmühl AG cég, az alábbi és változatos grafitcsoportok gyártmányait kínálja a következő táblázat szerint.

Ez a rendszerezés áttekintést nyújt a grafit széleskörű alkalmazási területein használható különféle típusokról. A felsorolással a felhasználók igényeinek könnyebb behatárolását is segíteni szeretnénk.

 


Különböző típusú csomagolás áll rendelkezésre. A legáltalánosabb csomagolóanyag a papírzsák zsugorfóliázva EU raklapon. Más típusú csomagolás, és a szállítás is megoldható külön kérésre.