Érdeklődjön!
Írjon nekünk!
Facebook

Grafit

TERMÉKEK

 • Makro- és mikrokristály szerkezetű természetes grafitok
 • Különböző kategóriájú nagytisztaságú grafitok
 • Grafitos diszperziók
 • Szintetikus grafitok
 • Táguló grafitok
 • Grafitból készített alkatrészek


ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

 • Építőipar
 • Hővezetés és szigetelés
 • Elektromos feltöltődés ellen
 • Tűzvédelem
 • Porkohászat
 • Kenőanyagok, szénkefék
 • Hőálló alkalmazások, öntő tégelyek
 • Energetikai gyártmányok: üzemanyag cellák, Li-ion és polimer akkumulátorok, alkáli akkumulátorok
 • Ceruzabelek, polimer alkalmazások és diszperziók
 • Meleg alakítások (kovácsolás)

FŐBB FELHASZNÁLÓK MAGYARORSZÁGON: Kovácsoló üzemek, katalizátor gyártó, tűzvédő festék gyártók, szén profil gyártók, gumigyárak.

A GRAFIT

Szén nagy mennyiségben fordul elő a napban és a legtöbb bolygó atmoszférájában. Földünkön, bár előfordulása kevesebb mint 0,1%, mégis a szerves vegyületeknek sőt magának az életnek is az alapja. Ez abból a tulajdonságából adódik, hogy mind saját magával mind más elemekkel mint például az oxigén, hidrogén vagy a nitrogén szívesen alkot vegyületeket. A szénkristályoknak négy allotropikus előfordulását ismerjük:

A GRAFIT TULAJDONSÁGAI

Kitűnő vezetőképesség
A grafit kitűnő hő- és elektromos vezetőképessége a szabad elektronoknak köszönhető. Ez a tulajdonsága nagy mértékben függ a kristályok méretétől és elhelyezkedésétől.

Kimagasló kenési tulajdonság
A grafit kiváló kenési tulajdonsága az egymáson könnyen elmozduló kristályrács rétegeiből adódik. Előnyös tulajdonságait magas hőmérsékleti és nyomás alatti körülmények között is megőrzi.

Oxidáció és ismétlődő hő-sokk elleni védelem
Kristályszerkezeti jellemzői miatt a grafit kitűnően áll ellen az oxidációnak és a legtöbb vegyi anyagnak, ami miatt előszeretettel használják a tűzálló anyagokhoz.

Befogadó vegyületek alkotórésze
A grafit szerkezeti rétegei közötti kötésszilárdság miatt a grafit alkalmas bizonyos molekulák tárolására a rácsszerkezetében. Ez a tárolási képessége az, ami alkalmassá teszi kenőanyagként vagy az újratölthető elemek gyártásánál.

JELLEMZŐK

A grafit milyenségét hat jellemző tulajdonság alapján osztályozhatjuk: tisztaság, kristályszerkezet, szemcseméret, szemcseforma, felület és porozitás.
A fenti tulajdonságok tudatos kombinációjával lehet a felhasználási célnak legmegfelelőbb anyagot létrehozni.

AZ EXPANZIÓS (TÉRFOGATNÖVELŐ, TÁGULÓ) GRAFIT

Mivel a grafit réteges szerkezetű, ezért atomokat és apró molekulákat is be lehet vezetni a karbon rétegek közé. (Interkaláció)
A folyamat során egy úgynevezett expanziós grafit só vagy GIC (Graphite Intercalation Compound) interkalációs grafit vegyület keletkezik. Ez a kiemelkedően nagy, kiterjedt térfogatú grafit típus, magas arányban tartalmaz interkalációs rétegeket.
Általában kén vagy nitrogén vegyületeket használnak interkalációs közvetítőanyagnak. A hő hatására a rétegek külön válnak mint egy harmonika , és így a grafit lemezek térfogata megnő, kitágul, vagyis expandálódik.

Az anyag fajtájától függően a térfogat növekedés már 180Co-on is elkezdődhet, mely folyamat hirtelen és gyorsan történik meg . Ha a térfogat növekedés szabadon történik, abban az esetben a végső térfogat több százszorosa lehet az eredeti kiterjedésnek.
Az expanziós grafit tulajdonságait, mint pl.: a térfogat növekedés elindításához szükséges kezdő hőmérsékletet és az expanzió mértékét, elsődlegesen az interkalációs minőség (azaz, az interkalációs rétegek mennyisége) és az interkalációs közvetítőanyag határozza meg.

AZ EXPANZIÓS GRAFIT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

 • Szigetelőhabok, pl.: Poliuretán (PU) - keményhab lemez
 • Lágyhabok, pl.: matracok bútorokhoz
 • Szőnyegek, textíliák
 • Bevonatok, burkolatok, műanyag fóliák
 • Gumiból készülő különböző termékek, pl.: szállítószalagok
 • Csőzáró rendszerek

AZ EXPANZIÓS GRAFIT ELŐNYEI

 • Kiváló gyulladásgátló hatás, alacsony nyersanyag felhasználás mellett
 • Halogénmentes
 • Nehézfémmentes
 • Nem szennyező
 • Széles körben alkalmazható
 • Csökkenti a füstképződést
 • Alacsony ár

AZ EXPANZIÓS GRAFIT, MINT GYULLADÁSGÁTLÓ/ TŰZÁLLÓ ANYAG

Az expanziós grafit egyik elsődleges tulajdonsága, hogy tűzálló, ezért elsősorban gyulladásgátló anyagként használják. A tűz és a hő következtében a grafit expandálódik, és egy megvastagodott réteget hoz létre az anyagok felületén.
Ez visszatartja és megakadályozza a tűz terjedését, és egyben minimalizálja az égés egyik legveszélyesebb következményét, a füstöt és a mérgesgázok keletkezését.

TECHNIKAI ADATOK A GRAPHIT KROPFMÜHL AG LEGÁLTALÁNOSABB TÍPUSAIRÓL

ANYAGVÁLASZTÉK

A sokéves tapasztalattal és kiterjedt szaktudással rendelkező Graphit Kropfmühl AG cég, az alábbi és változatos grafitcsoportok gyártmányait kínálja a következő táblázat szerint.
Ez a rendszerezés áttekintést nyújt a grafit széleskörű alkalmazási területein használható különféle típusokról. A felsorolással a felhasználók igényeinek könnyebb behatárolását is segíteni szeretnénk.


Különböző típusú csomagolás áll rendelkezésre. A legáltalánosabb csomagolóanyag a papírzsák zsugorfóliázva EU raklapon. Más típusú csomagolás, és a szállítás is megoldható külön kérésre.